Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene oppdateres fortløpende og er sist oppdatert 10/5-23.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Discgolfshop AS, org. nr. 919 460 385 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

I tilfellet selger ikke kan levere bestilt produkt, f. eks. ved utsolgt produkt, forbeholder selger seg retten til å kansellere bestillingen. Selger vil være behjelpelig med informasjon om lignende produkter som kan tilbys i stedet.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere og belaste kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Leveringstid og fraktkostnader varierer avhengig av leveringsmåte og størrelse og vekt på produktene. Kjøper kan til enhver tid se gjeldende leveringsmåter i siste steg i kjøpsprosessen.

Dersom kjøper vil hente ordren hos DGshop.no like ved Hestehagen diskgolfbane, velges dette leveringsalternativet i bestillingsprosessen. Adressen er Jarlsberglinna 51, 3157 Barkåker.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Dersom det er skade på produktet eller feil i forsendelsen, meld fra til oss på Facebook eller [email protected] så fort du oppdager det og senest innen 3 dager etter mottak av forsendelsen. Legg eventuelt ved bilde av skaden.

8. Angrerett

Det er ikke angrerett ved bestilling av frakt for Lost Disc. Dette fordi produktet ansees allerede som kjøperens egen eiendom inntil hentefristens utløp.

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

10. Kommunikasjon

www.lostdiscs.no drives av Discgolfshop AS, org. nr. 919 460 385 MVA. Dersom kjøper har spørsmål, kontakt DGshop.no på Facebook, [email protected] eller tlf. 926 64 384.

Dersom bestillingen blir avbrutt, kan selger kontakte kjøper med påminnelse om bestillingen. Selger kan også sende ut ordre- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings-e-post relatert til gjennomførte kjøp.

Postadresse

Discgolfshop AS, Kaptein Hoffs allé 15, 3112 Tønsberg

Lageradresse

DGshop.no, Jarlsberglinna 51, 3157 Barkåker